SRA-kantoren: onder moeilijke omstandigheden goed gewerkt

Terug naar overzicht

Publicatiedatum: 30-9-2021

Administratie

De groei van de netto-omzet van SRA-accountantskantoren is in 2020 ten opzichte van 2019 met 5,4% gestegen. De toename van de totale kosten bedroeg 4% en de winstontwikkeling voor belastingen en managementfee was 12% in vergelijking met 2019. Dit blijkt uit het SRA-Benchmarkonderzoek over 2020.

Sterke stijging assuranceomzet 

De goede resultaten zijn met name te danken aan de stijging van de assuranceomzet. Deze bruto-omzet van assuranceopdrachten nam in 2020 sterk toe, met een gemiddelde van 17%. Vooral de kleinere kantoren met 1-25 fte zagen die omzet ten opzichte van 2019 met 26% stijgen. 

Blijvende aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt

Het aantal fte’s is met gemiddeld 4% gegroeid. Dit is gering in vergelijking met de omzettoename. De stijging van het aantal fte’s zie je nagenoeg bij alle kantoren terug, ongeacht hun grootte. “Het moge duidelijk zijn dat onze kantoren, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, blijvend moeten investeren in het aannemen van nieuw personeel en het aantrekkelijk blijven voor het huidige personeel. Dit is echt een punt van aandacht”, stelt SRA-bestuursvoorzitter Diana Clement.

Diana Clement

Lichte stijging kosten

Voor het eerst in vijf jaar zijn de totale kosten minder hard gestegen dan de omzet. De toename van de personeelskosten loopt parallel aan de stijging van het aantal fte. Dit komt doordat de salarisverhogingen worden gecompenseerd door een afname in autokosten, kantinekosten en reis- en verblijfkosten. De overige kosten blijven relatief gelijk in relatie tot de omzet. De kantoren hebben daarom in 2020 een hogere winst voor belasting dan in 2019. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Over het algemeen hebben de deelnemende kantoren de coronacrisis dus goed doorstaan. Clement: ”Daar mogen we heel trots op zijn. Want er is onder uitdagende omstandigheden gewerkt, dat heeft u allen ervaren.”

Een voorbeeld daarvan is dat 60% van de kantoren van de benchmark aangeeft dat 1 tot 20% van de klanten failliet is gegaan als gevolg van de coronacrisis. Uren die wel door medewerkers werden gemaakt, konden daardoor niet altijd aan de klant worden doorberekend. Dat is terug te zien in de afboekingen in 2020. ”De SRA-kantoren hebben daar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen”, aldus Clement.