Saskia Danse, Belangenbehartiging

Ik heb groot respect voor de niet aflatende, toegewijde en positieve inzet van mijn collega’s Hart van onze vereniging zijn onze 375 leden. Wij, dat wil zeggen het verenigingsbestuur en bureau, doen er alles aan om dat hart zo optimaal, efficiënt en effectief mogelijk te laten kloppen. Ik houd me, samen met het SRA-bestuur, bezig met public affairs en het behartigen van de belangen van onze leden.

Respect voor collega’s

Wij vertegenwoordigen SRA bij diverse partijen en stakeholders zoals parlementsleden, ambtenaren, ondernemers, beroepsorganisaties en de media. En we brengen de visie, standpunten en het beleid van onze vereniging voor het voetlicht.

Leesbaar en begrijpelijk

Samen met het bestuur stel ik beleidsspeerpunten en standpunten op die de leidraad zijn voor onze lobby. Initiërend en adviserend. Daarnaast doen zich door het jaar heen allerlei ad hoc-zaken voor zoals een nieuw wetsvoorstel. Ik analyseer en vertaal redelijk abstracte en inhoudelijke zaken naar beleidsnotities, brieven en persberichten die voor een geïnteresseerde leek leesbaar en begrijpelijk zijn. Daarbij probeer ik ook de social media niet te vergeten.

Vooral het samenspel tussen de techniek en de dagelijkse werkzaamheden die binnen SRA uitgevoerd worden, maakt mijn werk boeiend. Ik heb zelf op meerdere afdelingen gewerkt en weet daarom veel van de verschillende werkprocessen. Het is een leuke uitdaging om de systemen zoveel mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. We ontwikkelen altijd nieuwe automatische workflows, sjablonen en rapporten om de collega’s zoveel mogelijk werk te ontnemen.

Proactief bezig

Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er zich knelpunten voordoen in de dagelijkse praktijk van SRA-kantoren of wanneer bepaalde wetgeving niet goed uitpakt voor accountants, fiscalisten en hun klanten (mkb-ondernemers), dan komen wij in actie. Niet alleen reactief, maar ook proactief. Het Dossier Corona is een mooi voorbeeld van hoe integrale samenwerking en het delen van de SRA-standpunten met diverse stakeholders, heeft geleid tot werkbare oplossingen en multidisciplinaire ondersteuning vanuit SRA aan zijn leden en hun klanten. Daar hebben we echt een verschil kunnen maken.

In gesprek met stakeholders

We beïnvloeden bestaand beleid door in gesprek te gaan met diverse stakeholders zodat wet- en regelgeving ondernemersvriendelijk en mkb-proof wordt. We signaleren knelpunten in de Nederlandse economie en kaarten die aan. En als het even lukt, zoeken we er ook een passende, praktische oplossing voor. We initiëren nieuw beleid, toegesneden op veranderende omstandigheden in het mkb.

Trots op collega’s

Als ik naar mijn werk kijk, dan ben ik trots op de mensen met wie ik samenwerk. De accountancysector krijgt in de pers, in het parlement en van sommige stakeholders niet de meest lovende kritieken. Bovendien zijn mensen over het algemeen eerder geneigd te kijken naar wat nóg beter kan, dan naar wat er al wel bereikt is. Wanneer je in zo’n setting dagelijks moet balanceren in een krachtenveld van belangen, dan heb ik groot respect voor de niet aflatende, toegewijde en positieve inzet van mijn collega’s. Dat inspireert en laat in ieder geval mijn hart voor de zaak kloppen.