Marc Johnston, Facilitair

Iedereen kan zichzelf zijn en het werk naar eigen inzicht vormgeven. Bij de financiële afdeling zijn we dagelijks bezig met het versturen van facturen, inboeken van inkopen en we zorgen er natuurlijk voor dat salarissen op tijd worden overgemaakt. Ook arbeidscontracten en overige hrm-zaken zijn ondergebracht bij deze afdeling

Jezelf zijn en eigen keuzes maken

Iedere maand rapporteren wij de financiële stand van zaken van SRA richting het bestuur en een keer per jaar, in december, doen we dit richting de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Geen barrières

Ik vind het perfect dat iedereen zichzelf kan zijn en het werk naar eigen inzicht kan vormgeven. We kennen op onze afdeling geen barrières als het gaat om elkaar aanspreken op zaken, het vertellen dat er ergens een fout is gemaakt. Ook delen we en bespreken we met elkaar nieuwe ideeën. En we staan klaar voor elkaar door bijvoorbeeld bij te springen als een collega het druk heeft of als iemand ergens niet uitkomt.

Tips en verbeteringen

We hebben diverse processen gedigitaliseerd, zoals het goedkeuren van inkoopfacturen en het inboeken van verlof. Wat ik daarbij heb gemerkt is dat collega’s van alle afdelingen graag meewerken aan dit soort vernieuwingen. Tips en verbeteringen kregen we zo in de schoot geworpen waardoor we snel konden schakelen.