Accountant, het Klimaatakkoord heeft impact!

Terug naar overzicht

Publicatiedatum: 16-8-2021

Duurzaam ondernemen

Als je Dick de Waard, hoogleraar auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen, de vraag zou stellen ‘Waarom zou je je als accountant verdiepen in het Klimaatakkoord?’, dan is de vraag stellen, hem beantwoorden. “Accountants lezen toch ook kranten en kijken naar het journaal? Continuïteit van een onderneming is een heel groot aandachtspunt in de energietransitie.”

De Waard, met tientallen jaren ervaring op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, vindt het moeilijk te begrijpen dat er na een lezing toch nog altijd accountants zijn die zeggen ‘ja maar, ik ben geen milieukundige’. “Kijk, wie de schoen past, trekke hem aan, gelukkig zijn er ook genoeg accountants die de impact van het Klimaatakkoord en de energietransitie wel begrijpen.”

Welke ontwikkelingen spelen er?

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van de klimaatverandering en het Klimaatakkoord, dat ten doel heeft de klimaatverandering een halt toe te roepen. In ons land hebben de vijf sectoren (industrie, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, landbouw en landgebruik) afspraken gemaakt om de doelstellingen van het Klimaatakkoord (49% minder CO2-uitstoot in 2030 en in 2050 klimaatneutraal) te halen. De financiële sector en dus ook de banken hebben zich aan het Klimaatakkoord gecommitteerd en stellen daarom steeds meer duurzaamheidseisen aan hun financieringen.

Verplichting grote onderneming per 2023

Daarnaast maakte de Europese Unie onlangs bekend dat grote ondernemingen – meer dan 250 werknemers, € 40 miljoen omzet, balanstotaal € 20 miljoen – vanaf 2023 verplicht over hun klimaatrisico’s, CO2-voetafdruk en andere duurzaamheidsprestaties moeten rapporteren. Die rapportage moet door een ‘externe deskundige’ worden gecontroleerd. “Het ligt voor de hand dat dat de accountant is”, zegt De Waard.